Pregnancy Series

BettySmith211Aug01wtmk BettySmith232Aug01wtmk BettySmith225Aug01wtmk
BettySmith037Aug'01wtmk BettySmith036Aug'01wtmk BettySmith02Aug01wtmk
BettySmith005Aug'01wtmk BettySmith235Aug01wtmk Tana16July01wtmk
Tana11July01wtmk BettySmith228Aug01wtmk